Az alapítvány

A Dhammapada Alapítvány 2004 őszén azzal a céllal alapíttatott, hogy létrehozza és működtesse az öregek tanítása, a Théraváda tradíció szerinti első magyarországi buddhista kolostort, és ennek működésére alapozva hitelesen jelenítse meg a Magyarországon mindeddig csak hírből ismert hagyományt.

A közhasznú szervezetként bejegyzett Dhammapada Alapítvány számtalan olyan közhasznú tevékenységet kíván folytatni a kolostor megalapítása mellett, amelyek meggyőzően közvetítik a buddhizmus szellemiségét. Ezek közül csak címszavakban kiemelve a legjelentősebbeket: a hagyományos buddhista módszerek, elsősorban a meditáció, valamint a csoportos és magányos elvonulások eszközrendszerének felhasználásával a lelki egészség megőrzése; ezzel közvetett módon a családsegítés, ifjúságvédelem, a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése; kulturális tevékenységek, kulturális örökség megóvása; a buddhizmus szent könyveinek tanulmányozása és oktatása segítségével nevelés, képességfejlesztés, ismeretterjesztés; valamint a kolostor körzetében természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem.

Az Alapítvány kifejezett szándéka, hogy egy erdei szerzetesi (dhutanga) kolostort hozzon létre a tiszteletreméltó Ácsán Cshá által fémjelzett thai vonalon, Ácsán Szumédhó mester szellemi mentorálásával, és az Amarávatí Kolostor szerzeteseinek támogatásával.

Jelenleg Angliában két teljes avatású magyar szerzetes (bhikkhu) gyakorolja a Buddha tanítását, Thánavaró (Schneider Gábor) az Amarávatí kolostorban, Gambhíró (Nyitrai Gábor) pedig az Aruna Ratanagiri Kolostorban.

A Dhammapada Alapítvány alapítóinak névsora:

Alattyáni István, Bakó Levente, Farkas Pál, Fehér Szabolcs, Homolya Attila Bivaly, Jelen János, Kazi-Tóth Attila, Kovács János, Novák Tibor, Rozgonyi Attila, Rozgonyiné Cziffer Veronika, Sümegi Katalin, Szalai Gyula, Tóth Szilárd, Tóth Zsuzsanna, Zsidákovits Andrea.

 

Részlet a Dhammapada Alapítvány 2004. július 16-án kelt Alapító Okiratából

Az alapítvány végső célja buddhista kolostor létrehozása és működtetése, a buddhizmus szellemiségének ápolása.
Az alapítvány, részben a megalapítandó kolostoron belül, részben azon kívül is, a fentiek figyelembevételével, az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:

1. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, elsősorban a lelki egészség megőrzése, a hagyományos buddhista módszerek, így a meditáció és csoportos és magányos elvonulások eszközének felhasználásával,
2. szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, kiemelten támaszkodva a hagyományos módszerekre, amelyek a buddhista ünnepnapokon, heti rendszerességgel megnyitják a kolostor kapuit a rászorulók előtt,
3. tudományos tevékenység, kutatás, különös hangsúlyt helyezve a buddhizmus szent könyveinek és kanonikus iratainak tanulmányozására, részben eredeti, páli nyelven,
4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, támaszkodva az előbbiekben említett kutatási eredményekre,
5. kulturális tevékenység, amely a buddhista hagyományok autentikus megőrzését és átadását, a hely és a kor követelményeinek megfelelő honosítását tekinti legfontosabb feladatának,
6. kulturális örökség megóvása, a 2600 éves buddhista hagyomány töretlen szellemi és tárgyi értékeinek felmutatása céljából,
7. természetvédelem, állatvédelem, a buddhista erkölcsi tanítás gyakorlati alkalmazása révén,
8. környezetvédelem, a buddhista szellemiség útmutatásaival összhangban,
9. gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, a buddhista tanok megismertetése és hétköznapi gyakorlatának bemutatása által,
10. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, a kolostori élet és tan megismertetése révén,
11. közhasznú szervezetek számára biztosított – csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető – szolgáltatások, mindenekelőtt a hazai, illetve európai buddhista szervezetek igényeinek figyelembe vételével.

A Fővárosi Bíróság 2004. szeptember 22-én a Dhammapada Alapítványt a 9333. sorszám alatt vette nyilvántartásba. Egyben a Bíróság az Alapítványt közhasznú fokozottan közhasznú szervezetté minősítette.

A Dhammapada Alapítványt az alábbi számlaszámon lehet támogatni: 11707024-20453400-00000000

A Dhammapada Alapítvány külföldről is támogatható az alábbi számlaszámon: 11763079-12596889

IBAN formátumú számlaszám: HU20117070242045340000000000

Elérhetőség

 

Felhasználás és megosztás feltételei:

A weboldalunkon található írások és dokumentumok a Creative Commons Nevezd meg! – Ne add el! – Így add tovább! 2.5 Magyarország Licenc feltételeinek megfelelően felhasználhatók fel.Creative Commons Licenc

Leave a Reply