Aki a Buddha útját kívánja követni, azzal lép az útra, hogy ad. A nagylelkűség megnyitja a szívet, egyaránt táplálja az adakozót és az adomány címzettjét. A legkézenfekvőbb adománynak eleinte talán az anyagi javak látszanak, de az adásnak, ajándékozásnak vannak finomabb szintjei is, amikor az ember figyelmet szentel a másikra, szeretetét, együttérzését, elismerését sugározza felé. Még mélyebb a feltétlen befogadás és a neheztelés nélküli maradéktalan elengedés, a valóság teljességének korlátlan és zavartalan átélése.

A Buddha útján azonban a legnagyobb adomány a tanítás adománya, ezért illeti meg a tanítót még a szülőkét is felülmúló tisztelet. Hiszen a legnagyobb tanító, a Felébredett, az emberi élet elégtelenségétől, töredékességétől, zavarodottságától, kizökkentségétől, zaklatottságától, szorongató voltától való szabadulás lehetőségét kínálja, s vele minden kisebb és nagyobb tanító képessége szerint, aki a nyomában jár. A tanítvány ezt úgy viszonozza, hogy követi a példát, végigjárja az utat, őrzi a tanítás lángját, világosságot a sötétségben.

Az adáson (dána) alapul a szerzetesi és a világi közösség szerves összefonódása, egymást segítő együttélése. A szerzetesi közösség életét és fennmaradását a világi támogatók nagylelkűsége teszi lehetővé: az élelem, ruha, szállás és gyógyszer a világiak nemeslelkűsége folytán jut el a szerzetesekhez. A szerzetesek adománya pedig a hiteles és példaszerű élet, a tanítás elméletének elsajátítása és gyakorlatba ültetése, a hozzájuk forduló világi követők tanítása, a megszabadulás lehetőségének fölmutatása.

A Tan Szigete Közösség támogatói

Az adomány a világi Közösség nagylelkűségének kifejezése, támogatás, amely a szerzetesi Közösséget, a világi Közösség példaadóit és tanítóit segíti, hogy zavartalanul járhassák a szent utat.

Kiemelt támogatóink:

Kovács Gábor
A Tan Kapuja Buddhista Egyház
Mireisz László
Cser Zoltán
Sallai Zoltán
Vilásza bhikkhu (Schütz J. István)
Nagy Tibor
Kiskúti Gábor
Berhidai Tamás

Jelentős támogatóink:

Bánfalvi István, Baráth István, Bardóczi Gábor, Becker Zsuzsa, Dobó Kata, Dobosi Antal, Iliás Bence, Egri Zsuzsa, Gábor László, Gyöngyösi Emília, Halász Levente, Halmai György, Homolya Attila, Horváth József, Horváth Zsófi, Hutter József, Leél-Őssy Tamás, Páll József, Palotai Gábor, Póczos Helga, Puskás András, Radics Ágnes, Radics András, Szabó Kriszta, Szalay Gyula, Száday Rezső, Száraz Róbert, Szekszárdi Péter, Széll Andor, Szilágyi Gábor, Szommer Tamás, Thurzay Gábor, Tóth Szilárd, Tóth Zsuzsa, Varga Zoltán, Varjasi Géza, Veres Károly, Véron Szabolcs.