Attadípá viharatha attaszaraná anannyaszaraná dhammadípá dhammaszaraná anannyaszaraná.

Úgy éljetek, hogy magatokban leljetek szigetre és menedékre, ne másban, a Tanban leljetek szigetre és menedékre, ne másban.

(Dígha Nikája, 16.2.26./ii.100.)

A Tan Szigete vallási közösséget (Dhammadípaszangha) A Tan Kapuja Buddhista Főiskola tanítói és hallgatói hozzák létre azzal a céllal, hogy a Gótama Buddha tanítását a közösség ereje által átható erővel megismerhessék, megérthessék és megélhessék, s erre támaszkodva vezethessék az érző lényeket, felebarátaikat, személyes példájukkal a megismerés, megértés és megélés útján.

A közösség vezetője a Dhamma, a természet törvénye, amelyre a buddhák, a nagy beérkezettek, rátalálnak, és gondolataikkal, szavaikkal és tetteikkel igazságként nyilvánítják meg a világban, példájául mindazoknak, akik méltónak érzik magukat követésére. A közösség minden létezőben felismeri a Dhamma világosságát, minden érző lényt képesnek tart arra, hogy – a beérkezettek útmutatása vagy saját tisztánlátása alapján magában lelve szigetre és menedékre – ezt a világosságot felismerhesse és kisugározhassa, maga és mások üdvére és javára.

A közösség e világossággal való találkozás felismerőinek közössége, így belső hierarchiája nincs, tanító és tanítvány egyaránt a tanítványság útját járja mindaddig, amíg e cél meg nem valósul, azután pedig szavakkal már nincs mit mondani róla.

A közösség a Dhamma e világosságát tekinti lámpásának, amikor abban kíván eligazodni, mi a jó és mi a szép. Ebben az eligazodásban a közösség tagjai szükség esetén segítségül hívják felebarátaikat, akik nélkül a tanítványság útján egész-ségük még nem teljes, és egyben felajánlják segítségüket nekik.

Mindebből következik, hogy a közösség útja nem kapcsolódik irányzatokhoz, hanem éppen ezen irányzatok közös lényegét, a Dhamma irányzatokon végighúzódó és azokat összekötő vezérfonalát igyekszik fellelni, annak útmutatásához igazodni.

A közösség tagjai újra meg újra emlékezetükbe idézik a tanítványság útjának azt a néhány hagyományosan felsorolt lépcsőfokát, amely megkönnyíti az emelkedést, szemlélődnek és elmélkednek fölötte:

  1. A jó Dhamma fellelése, hallgatása, elemzése, tanulása, megértése.
  2. Mértékletesség az érzékek használata terén, az evésben, ivásban, alvásban.
  3. Az éber figyelem és tiszta tudatosság fenntartása a cselekedetekben.
  4. A test, az érzetek, a tudat, és a valóság megnyilvánulásainak lankadatlan figyelése.
  5. A tudatot elhomályosító szenvedélyek és megszűnésük felismerése.
  6. Az összeszedettség elmélyítése, az érintetlenség megtapasztalása.
  7. A szándékos tettek és következményeik ismerete, megszabadulás a legmélyebben fekvő indulatoktól.
  8. A tudat rendíthetetlen megszabadulásának felismerése.
  9. E megszabadulás közvetlen megtapasztalása.

A Tan Szigete Közösség alapító tagjainak névsora:

Dobó Katalin, Farkas Pál, Fehér István, Homolya Attila Bivaly, Horváth Zsófia, Jelen János,
Lehotzky Márta, Lendvai Zsolt, Novák Tibor, Pálfai Péter, Radics Ágnes, Radics András,
Schneider Gábor, Szabó Krisztina, Szalai Gyula, Szekszárdi Péter, Tóth Szilárd, Tóth
Zsuzsanna.

Felhasználás és megosztás feltételei:Creative Commons Licenc

Ez a mű a Creative Commons Nevezd meg! – Ne add el! – Így add tovább! 2.5 Magyarország Licenc feltételeinek megfelelően használható fel.