A Tan Szigete Közösség működése

A közösség természetes hierarchiáját a megvalósítás adja, fizikai hierarchiáját pedig az, ki lépett korábban a közösségbe, köteleződött el korábban nyíltan is a Buddha útja mellett.

A közösség nem kíván más közösségek tagja lenni vagy más közösségeket tagjává tenni, távol tartja magát a politikától és befolyásolástól, nem irányul senki ellen, és nem foglal állást senki mellett. A közösség tiszteletben tartja a Magyar Köztársaság Alkotmányát és törvényeit, azok azonban nem szolgálnak működése alapjául.

A közösség távol tartja magát a hatalomtól és pénztől, tehát nem rendelkezik sem ingó, sem ingatlan vagyonnal, és nem is kíván ilyennel rendelkezni. Anyagi javak felhasználását igénylő akciói mindig esetiek, a tagok és támogatók adakozása segíti, a fennmaradó összegek vagy természeti javak további felhasználásáról vagy továbbadományozásáról az adott akció végén a résztvevő tagok döntenek.

A közösség nem kíván a média semmilyen formájában megjelenni, magát hirdetni és népszerűsíteni, de ha ezt nem tudja elkerülni, tagjai természetes egyszerűséggel nyilatkoznak meg, szem előtt tartva a Buddha tanításának a fogadalmakban megjelenő alapvető értékeit.

A közösségnek nincs adminisztrációja, ügyeit a tagok önkéntes vállalás alapján, felajánlásként végzik, elvégzett munkájukat a többiek hálával és bizalommal fogadják, így föl sem merül a munka ellenőrzésének vagy felülbírálatának lehetősége. Viszont ha valaki úgy érzi, az adott munkát jobban el tudná végezni, szívesen vesszük, ha segíti az eredeti felajánlót. Amiből következik, hogy a közösség nem vár el tagjaitól semmilyen munkában való részvételt, és nem illeti szemrehányással azokat a tagjait, akik nem kívánnak a közösségért munkát végezni, vagy nem megfelelően végzik azt, viszont nagyra becsül és értékel minden közösségért végzett munkát.

A közösség döntéseit teljes egyetértéssel hozza, még akkor is, ha ez körülményesebbé teszi működését. Az így elfogadott egyhangú döntés ellen azonban később senki sem szólalhat föl, annak jogosságát nem vitathatja. Ha valaki mégis úgy érzi, hogy a körülmények változása miatt a döntést újra fontolóra kéne venni, a következő találkozó alkalmával felvetheti a döntés újratárgyalását. Ha a közösség a felvetést egyhangúan elfogadja, és az újratárgyalás alkalmával egyhangúan új döntést hoz, az lép érvénybe, ha nem, a régi marad életben.

Letöltések

Az együttélés szabályai

Vitás kérdések eldöntése