Vendégeink rövid életrajza

A Magyarországra látogató szerzeteseket és nővéreket magyarországi látogatásuk sorrendjében ismertetjük meg:

Ácsán Dhammanandó

1951-ben született Londonban, fiatalkorában két évet önkéntesként Thaiföldön töltött, ekkor érintette meg először a buddhizmus. Kinti élményei nyomán lépett kapcsolatba Ácsán Szumédhóval és a nyugati buddhista Szanghával, majd világi gyakorló csoportot szervezett Northamptonban. Később húsz hónapot töltött anagárikaként az egyik angliai kolostorban, és bár egy időre még visszatért a világi életbe, 1991-ben ismét anagárikává avatták, majd 1993-ban megkapta a teljes szerzetesi felavatást. Hosszú ideig a Csittavivéka kolostorban élt Ácsán Szucsittó irányítása alatt, majd Svájcban, Olaszországban, Ausztráliában és Új-Zélandon látogatta a vonalhoz tartozó kolostorokat. 2007 óta Amarávatíban él, és 2009 óta tanít.
https://www.amaravati.org/about/male-monastic-community/

Ácsán Kaljánó

1961-ben Hitchinben született és 17 éves kora óta gyakorló buddhista. 1980 óta Amarávatí rendszeres látogatója volt, mint világi követő. Közel 20 évig dolgozott mint klinikai pszichológus és fizikoterapeuta, a neurológiai rehabilitáció és tanulási zavarok gyógyítása területén. Különös érdeklődéssel fordul a test és tudat közti kapcsolat felfedezése felé. Emellett képzett taj-csi mester. 1995-ben kapta meg a teljes szerzetesi felavatást Csittavivékában, és azóta bejárta Olaszország, Thaiföld és Ausztrália kolostorait is. Jelenleg a norvégiai Lokuttara Vihara (Skiptvet Buddhist Monastery) apátja.
https://www.openthesky.co.uk/about.html
valamint: https://skiptvet-vihara.weebly.com/

Thánavaró bhikkhu

Magyarországon született 1978-ban (Schneider Gábor), tanulmányait A Tan Kapuja Buddhista Főiskolán végezte, de mielőtt befejezte volna, elköteleződött a szerzetesi élet mellett. 2007-ben látogatott először az angliai Amarávatí Buddhista Kolostorba, 2009 júliusában tette le az anagárika fogadalmat, és 2010 július 27-én avatta novíciussá Ácsán Szumédhó. 2011. július 10-én Ácsán Amarótól kapta meg a teljes értékű befogadást a rendbe. A rend Amerikai Egyesült Államokban és Ausztráliában lévő kolostoraiban folytatott tanulmányok után jelenleg ismét az Amarávatí Közösség tagja.
https://www.amaravati.org/about/male-monastic-community/

Szukhacsittó bhikkhu

Szukhacsittó bhikkhu 1963-ban született Németországban. Először 1986-ban került kapcsolatba a buddhizmussal Thaiföldön, amikor Wat Suan Mokkh-ban egy meditációs elvonuláson vett részt. 1989-ben avatták novíciussá, 1990-ben szerzetessé. 1993-ban jött vissza Európába, és azóta különböző kolostorokban élt, Svájcban, a Dhammapála kolostorban töltött el hat, majd Angliában, az Amarávatí kolostorban négy évet. 2010-ben kezdte el az Insight Dialogue tanári programját, az alapító, Gregory Kramer vezetésével. A módszert rendkívül al­kalmasnak tartja arra, hogy összeköttetést teremtsen a hagyományos csöndes meditáció és a mindennapi élet emberi kapcsolatrendszerei között, és így eszközként szolgáljon a megszabaduláshoz. Két éve Németországban él, ahol megalapította a Kalyana Mitta Viharát a Tan és a belátás meditáció tanítására, és a csöndes meditáció gyakorlására.
https://metta.org/teachers/318/bhikkhu-sukhacitto/
valamint: http://www.dhammadialog.de/index.html

Ácsán Dzsajaszáró

Ácsán Dzsajaszáró a tiszteletreméltó Ácsán Cshá mester átadási vonalának egyik kiemelkedő mestere. 1958-ban született Angliában, és 1978-ban csatlakozott anagárikaként Ácsán Szumédhó közösségéhez. Még abban az évben továbbutazott az egyik thai anyakolostorba, Vat Pápongba, ahol Ácsán Cshá először novíciussá, majd 1980-ban szerzetessé avatta. 1997 és 2002 között Ácsán Dzsajaszáró ugyanezen kolostor apátja volt. 2003 óta magányos remeteségben él a Khao Yai hegység nemzeti parkjában. Vezető alakja annak az oktatási kísérletnek, amely a buddhista alapelvek segítő alkalmazását kísérli meg bevezetni a thai oktatásba. Több könyvet írt, rádió- és televízió adások meghívottjaként igyekszik fáradhatatlanul és nem kevés eredménnyel tanítani a Tant.
Számtalan könyve és tanítása elérhető a youtube-on és a www.amaravati.org honlapon.
https://www.amaravati.org/biographies/ajahn-jayasaro/

Ácsán Kongritti Ratanavannó

Ácsán Kongritti Ratanavanno Thaiföldön született 1971-ben. A főiskola befejezése után egy évig dolgozott egy ipari nagyvállalatnál, majd elhatározta, hogy három hónapot szerzetesként tölt el. Ezt a három hónapot azután mind a mai napig meghosszabbította. Szerzetességének ötödik évében a Vat Pá Nanacsat kolostorba költözött, ahol kolostori titkárként működött. 1999-ben az Abhajagiri kolostorban tartózkodott, 2001-től pedig – három éves thaiföldi megszakítással – Amarávatíban él.
https://www.amaravati.org/about/male-monastic-community/

Ácsán Bódhipála

Bódhipála nővér 1940-ben született Kambodzsában, két gyermeke és öt unokája van. 1998-ban avatta anagárikává, 1999-ben nővérré (szíládhara) Ácsán Szumédhó. Alkalmazott matematikusként közel húsz évig számítógép programozóként dolgozott, így eleinte nem volt könnyű megfékeznie bonyolult gondolkodását, hogy teret engedhessen az intuitív tudás kibontakozásának. Ez persze időrabló folyamat, ami sok türelmet és kitartást kíván, de a kolostori munka során lemérhető az előrehaladás mértéke. A kolostori élet megtart abban, hogy pontosan megfigyelhetők és mérhetők legyenek a tudati folyamatok, a túláradó cselekvést felváltsa a higgadtabb szemlélődés, a Közösség jószolgálata.
https://www.amaravati.org/about/female-monastic-community/

Ácsán Vadzsiró

Ácsán Vadzsiró a malajziai Kuala Lumpurban született 1953-ban, és Angliában szerzett közgazdasági főiskolai végzettséget 1974-ben. 1979-ben találkozott Ácsán Cshával és Ácsán Szumédhóval Angliában, a Hampstead Vihárában. A találkozás hatására 1979-ben Thaiföldre utazott, ahol Vat Nong Pá Pongban 1980-ban megkapta a magasabb szerzetesi felavatást.

1984-ben tért vissza Angliába, ahol először az Amarávatí kolostorban, majd 1985-1986 között Harnham-ben, 1986-1993 között Chithurst-ben élt. 1993-1998 között az új-zélandi Wellingtonban vezette a Bodhinyanarama kolostort, majd az ausztráliai Sanghaloka remeteségben, Melbourne közelében töltött három évet elvonulásban, ezután Lung Pó Szumédhó hívására 2001-ben visszatért Amarávatíba. A 2012. évi esős évszak megkezdése óta Portugáliában él, ahol az újonnan alakult Szumédháráma kolostor apátja.
http://sumedharama.pt/

Gambhíró bhikkhu

Magyar származású szerzetes, aki a befogadást a rendbe hat évvel ezelőtt nyerte el.

Nyánadasszanó ácsán

Nyánadasszanó ácsán cseh származású szerzetes, aki orosz édesapja mellett Lettországban nőtt föl, így korán megtapasztalta az otthontalanságot. 1999 őszén jött először az Amarávatí buddhista kolostorba, attól az érdeklődéstől indíttatva, hogyan lehet szerzetes. Szerzetessé fogadása 2002. július 21-én történt, a következő évet pedig a Chithurst buddhista kolostorban töltötte. Egy időre visszatért Amarávatíba, majd egy évre Thaiföldre látogatott, ahol többnyire Vat Pá Nanacsat kolostorában élt. Mielőtt 2006-ban visszatért volna Amarávatíba, még lakott egy ideig Vat Pá Pongban és Dao Dumban is. Egy ideig helyben maradt, majd végiglátogatta Olaszország, Új-Zéland, Thaiföld és Portugália kolostorait. 2015 novembere óta ismét Amarávatí lakója.