A Tan Szigete Közösség által használt recitációk szövegei.

A közösség szertartásain esetenként az alábbi recitációk hangoznak el:

A Felébredett, a Tanítás és a Gyülekezet érdemei
Az ártalmatlanság fohásza
A négy mérhetetlen felragyogtatása

Buddha-Dhamma-Szangha-Guná

Iti pi szó Bhagavá araham szammá-szambuddhó
viddzsá-csarana-szampannó szugató lókavidú
anuttaró purisza-dhamma-szárathi
szatthá déva-manusszánam Buddhó Bhagavá ’ti.

Szvákkhátó Bhagavatá Dhammó
szanditthikó akálikó éhipasszikó
ópanajikó paccsattam véditabbó vinnyúhí ’ti.

Szupatipannó Bhagavató szávaka-szanghó
udzsu-patipannó Bhagavató szávaka-szanghó
nyája-patipannó Bhagavató szávaka-szanghó
számícsi-patipannó Bhagavató szávaka-szanghó
jad idam csattári purisza-jugáni attha purisza-puggalá
észa Bhagavató szávaka-szanghó
áhunejjó páhunejjó dakkhinejjó anydzsali-karaníjó
anuttaram punnya-kkhettam lókasszá ’ti.

A Felébredett, a Tanítás és a Gyülekezet érdemei

Bizony ő a Magasztos, a méltóságos, aki önerejéből érte el a tökéletes megvilágosodást,
tudása és életvezetése kiteljesedett, jó úton jár, a világok ismerője,
felülmúlhatatlan az emberek megszelídítése terén,
istenségek és emberek tanítója a felébredett Magasztos.

A Tanítást a Magasztos jól adta tovább,
nyilvánvaló, időtlen, közvetlenül megtapasztalható,
megvalósítandó, az értelmes embereknek maguknak kell utánajárniuk.

A Magasztos Szerzetes-gyülekezete jó úton jár,
a Magasztos Szerzetes-gyülekezete egyenes úton jár,
a Magasztos Szerzetes-gyülekezete igaz úton jár,
a Magasztos Szerzetes-gyülekezete helyes úton jár,
ez a Magasztos Szerzetes-gyülekezete, azaz a négy pár és a nyolc személy,
amely érdemes a felajánlásokra, érdemes a vendégszeretetre,
érdemes az adományokra, érdemes a tiszteletteljes köszöntésre,
mivel e világon az érdemek semmihez sem fogható termőföldje.

Az ártalmatlanság fohásza

Handa majam brahmavihárapharanam karómaszé.
Recitáljuk az egyetemes jólét fölötti elmélkedést!

Aham szukhitó hómi nidukkhó hómi avéró hómi abjápaddzshó hómi aníghó hómi szukhí attánam pariharámi.
Szabbé szattá szukhitá hóntu szabbe szattá avérá hóntu szabbé szattá abjápaddzshá hóntu szabbé szattá aníghá hóntu szabbé szattá szukhí attánam pariharantu.
Szabbé szattá szabbadukkhá pamuccsantu szabbé szattá má laddha szampattitó vigacshantu.
Szabbé szattá kammasszaká kammadájádá kammajóní kammabandhú kammapatiszaraná jam kammam karisszanti kaljánam vá pápakam vá tassza dájádá bhavisszanti.

Legyek boldog, távol szenvedéstől, ellenségeskedéstől, rosszindulattól és szorongástól, hogy jólétem megőrizhessem.
Minden lény legyen boldog, távol ellenségeskedéstől, rosszindulattól és szorongástól, hogy jólétét megőrizhesse.
Minden lény szabaduljon meg minden szenvedéstől, elért jószerencséje el ne múljék.
Minden lény tettei birtokosa, tettei örököse, tettei öléből születik, tetteihez kötődik, tettei a menedéke. Amilyen tettet cselekszik, legyen jó vagy gonosz, annak lesz az örököse.

A négy mérhetetlen felragyogtatása

Handa majam csaturappamannyá óbhászanam karomaszé.
Ragyogtassuk föl a négy mérhetetlent!

Mettá szahagaténa csétaszá ekam diszam pharitvá viharati
tathá dutijam tathá tatijam tathá csatuttham
iti uddhamadho tirijam szabbadhi szabbatthatája.
Szabbávantam lókam mettá szahagaténa csétaszá
vipuléna mahaggaténa appamánéna avéréna abjápaddzshéna pharitvá viharati.

Karuná szahagaténa csétaszá ekam diszam pharitvá viharati
tathá dutijam tathá tatijam tathá csatuttham
iti uddhamadho tirijam szabbadhi szabbatthatája.
Szabbávantam lókam karuná szahagaténa csétaszá
vipuléna mahaggaténa appamánéna avéréna abjápaddzshéna pharitvá viharati.

Muditá szahagaténa csétaszá ekam diszam pharitvá viharati
tathá dutijam tathá tatijam tathá csatuttham
iti uddhamadho tirijam szabbadhi szabbatthatája.
Szabbávantam lókam muditá szahagaténa csétaszá
vipuléna mahaggaténa appamánéna avéréna abjápaddzshéna pharitvá viharati.

Upekkhá szahagaténa csétaszá ekam diszam pharitvá viharati
tathá dutijam tathá tatijam tathá csatuttham
iti uddhamadho tirijam szabbadhi szabbatthatája.
Szabbávantam lókam upekkhá szahagaténa csétaszá
vipuléna mahaggaténa appamánéna avéréna abjápaddzshéna pharitvá viharatí ’ti.

Barátsággal teli tudattal hatom át az első égtájat,
és ugyanúgy a másodikat, harmadikat, negyediket,
úgy fönn, mint lenn, és körben mindenhol, mindenkit éppúgy, mint magamat.
Áthatom a mindent magába foglaló világot barátsággal teli tudattal,
amely hatalmas, emelkedett, határtalan, ellenségesség és rosszakarat nélkül.

Részvéttel teli tudattal hatom át az első égtájat,
és ugyanúgy a másodikat, harmadikat, negyediket,
úgy fönn, mint lenn, és körben mindenhol, mindenkit éppúgy, mint magamat.
Áthatom a mindent magába foglaló világot részvéttel teli tudattal,
amely hatalmas, emelkedett, határtalan, ellenségesség és rosszakarat nélkül.

Elismeréssel teli tudattal hatom át az első égtájat,
és ugyanúgy a másodikat, harmadikat, negyediket,
úgy fönn, mint lenn, és körben mindenhol, mindenkit éppúgy, mint magamat.
Áthatom a mindent magába foglaló világot elismeréssel teli tudattal,
amely hatalmas, emelkedett, határtalan, ellenségesség és rosszakarat nélkül.

Kiegyensúlyozottsággal teli tudattal hatom át az első égtájat,
és ugyanúgy a másodikat, harmadikat, negyediket,
úgy fönn, mint lenn, és körben mindenhol, mindenkit éppúgy, mint magamat.
Áthatom a mindent magába foglaló világot kiegyensúlyozottsággal teli tudattal,
amely hatalmas, emelkedett, határtalan, ellenségesség és rosszakarat nélkül.