MN.152./iii.298. Tanítóbeszéd a képességek fejlesztéséről (Indriyabhāvanā sutta)

Így hallottam. Egyszer a Magasztos Kadzsangalá közelében, a múkhélu-fa ligetben időzött.

Akkor Párászarija pap tanítványa, Uttara papnövendék, elment a Magasztoshoz és üdvözletet váltott vele. Amikor ez az udvarias és barátságos beszélgetés befejeződött, leült féloldalt.

A Magasztos megkérdezte:

– Uttara, tanítja-e Párászarija pap tanítványait a képességek fejlesztésére?

– Igen, Gótama mester.

– És vajon hogyan tanítja tanítványait a képességek fejlesztésére, Uttara?

– E tanítás szerint, Gótama mester, az ember nem lát formákat a szemmel, nem hall hangokat a füllel. Ily módon tanítja Párászarija pap tanítványait a képességek fejlesztésére.

– Ha ez így áll, Uttara, akkor aszerint, amit Párászarija pap állít, a vak és a süket képességei fejlettek, hiszen a vak nem lát formákat a szemmel, és a süket nem hall hangokat a füllel.

Amikor ez elhangzott, Párászarija pap tanítványa, Uttara papnövendék, néma csöndben, döbbenten, leejtett vállal, lehajtott fejjel, elkomorodva, válasz nélkül ült ott. Ezt látván a Magasztos megszólította a tiszteletreméltó Ánandát:

– Ánanda, Párászarija pap tanítványait egy bizonyos módon tanítja a képességek fejlesztésére, de a nemes emberek fegyelme értelmében a képességek legmagasabbrendű fejlesztése másként zajlik.

– Elérkezett az ideje, Magasztos, elérkezett az ideje, Jó úton járó, hogy a Magasztos tanítsa a képességek legmagasabbrendű fejlesztését a nemes emberek fegyelme értelmében. A Magasztostól hallván, a szerzetesek megőrzik azt emlékezetükben.

– Ánanda, akkor hallgass ide és gondosan figyelj arra, amit mondok.

– Igen, tiszteletreméltó uram – válaszolta Ánanda. A Magasztos ezt mondta:

– Nos, Ánanda, hogyan zajlik a képességek legmagasabbrendű fejlesztése a nemes emberek fegyelme értelmében? E tanítás szerint, Ánanda, amikor a szerzetes egy látványt lát a szemmel, megszületik benne a kellemes, megszületik a kellemetlen, megszületik az egyaránt kellemes és kellemetlen. Így érti meg: „Megszületett bennem a kellemes, megszületett a kellemetlen, megszületett az egyaránt kellemes és kellemetlen. Az azonban feltételektől függő, durva, függésben keletkezett; ez viszont békés, ez kiváló, nevezetesen az érintetlenség.” – A megszületett kellemes, a megszületett kellemetlen, a megszületett egyaránt kellemes és kellemetlen megszűnik benne, és az érintetlenség létrejön.

Amint egy jószemű ember szemét kinyitván képes becsukni azt, vagy becsukván képes kinyitni, éppen úgy, a bármire vonatkozóan megszületett kellemes, a megszületett kellemetlen, a megszületett egyaránt kellemes és kellemetlen épp olyan gyorsan, épp olyan hirtelen, épp olyan könnyedén szűnik meg, és az érintetlenség létrejön. A szemmel megismerhető formákat tekintve a nemes emberek fegyelme értelmében ezt nevezik a képességek legmagasabbrendű fejlesztésének.

Valamint, Ánanda, amikor a szerzetes egy hangot hall a füllel, megszületik benne a kellemes, megszületik a kellemetlen, megszületik az egyaránt kellemes és kellemetlen. Így érti meg: „Megszületett bennem a kellemes, megszületett a kellemetlen, megszületett az egyaránt kellemes és kellemetlen. Az azonban feltételektől függő, durva, függésben keletkezett; ez viszont békés, ez kiváló, nevezetesen az érintetlenség.” – A megszületett kellemes, a megszületett kellemetlen, a megszületett egyaránt kellemes és kellemetlen megszűnik benne, és az érintetlenség létrejön.

Amint egy erős ember könnyedén csettint az ujjával, a bármire vonatkozóan megszületett kellemes, a megszületett kellemetlen, a megszületett egyaránt kellemes és kellemetlen épp olyan gyorsan, épp olyan hirtelen, épp olyan könnyedén szűnik meg, és az érintetlenség létrejön. A füllel megismerhető hangokat tekintve a nemes emberek fegyelme értelmében ezt nevezik a képességek legmagasabbrendű fejlesztésének.

Valamint, Ánanda, amikor a szerzetes egy szagot szagol az orral, megszületik benne a kellemes, megszületik a kellemetlen, megszületik az egyaránt kellemes és kellemetlen. Így érti meg: „Megszületett bennem a kellemes, megszületett a kellemetlen, megszületett az egyaránt kellemes és kellemetlen. Az azonban feltételektől függő, durva, függésben keletkezett; ez viszont békés, ez kiváló, nevezetesen az érintetlenség.” – A megszületett kellemes, a megszületett kellemetlen, a megszületett egyaránt kellemes és kellemetlen megszűnik benne, és az érintetlenség létrejön.

Amint az esőcseppek az enyhén lecsüngő tavirózsalevélről legördülnek és nem maradnak meg rajta, éppen úgy, a bármire vonatkozóan megszületett kellemes, a megszületett kellemetlen, a megszületett egyaránt kellemes és kellemetlen épp olyan gyorsan, épp olyan hirtelen, épp olyan könnyedén szűnik meg, és az érintetlenség létrejön. Az orral megismerhető szagokat tekintve a nemes emberek fegyelme értelmében ezt nevezik a képességek legmagasabbrendű fejlesztésének.

Valamint, Ánanda, amikor a szerzetes egy ízt érez a nyelvvel, megszületik benne a kellemes, megszületik a kellemetlen, megszületik az egyaránt kellemes és kellemetlen. Így érti meg: „Megszületett bennem a kellemes, megszületett a kellemetlen, megszületett az egyaránt kellemes és kellemetlen. Az azonban feltételektől függő, durva, függésben keletkezett; ez viszont békés, ez kiváló, nevezetesen az érintetlenség.” – A megszületett kellemes, a megszületett kellemetlen, a megszületett egyaránt kellemes és kellemetlen megszűnik benne, és az érintetlenség létrejön.

Amint egy erős ember könnyedén kiköp egy nyelve hegyén összegyűjtött nyálcsomót, éppen úgy, a bármire vonatkozóan megszületett kellemes, a megszületett kellemetlen, a megszületett egyaránt kellemes és kellemetlen épp olyan gyorsan, épp olyan hirtelen, épp olyan könnyedén szűnik meg, és az érintetlenség létrejön. A nyelvvel megismerhető ízeket tekintve a nemes emberek fegyelme értelmében ezt nevezik a képességek legmagasabbrendű fejlesztésének.

Valamint, Ánanda, amikor a szerzetes egy tapinthatót érint a testtel, megszületik benne a kellemes, megszületik a kellemetlen, megszületik az egyaránt kellemes és kellemetlen. Így érti meg: „Megszületett bennem a kellemes, megszületett a kellemetlen, megszületett az egyaránt kellemes és kellemetlen. Az azonban feltételektől függő, durva, függésben keletkezett; ez viszont békés, ez kiváló, nevezetesen az érintetlenség.” – A megszületett kellemes, a megszületett kellemetlen, a megszületett egyaránt kellemes és kellemetlen megszűnik benne, és az érintetlenség létrejön.

Amint egy erős ember könnyedén kinyújthatja behajlított karját vagy behajlíthatja a kinyújtottat, éppen úgy, a bármire vonatkozóan megszületett kellemes, a megszületett kellemetlen, a megszületett egyaránt kellemes és kellemetlen épp olyan gyorsan, épp olyan hirtelen, épp olyan könnyedén szűnik meg, és az érintetlenség létrejön. A testtel megismerhető tapinthatókat tekintve a nemes emberek fegyelme értelmében ezt nevezik a képességek legmagasabbrendű fejlesztésének.

Valamint, Ánanda, amikor a szerzetes egy dhammáról szerez tudomást az elmével, megszületik benne a kellemes, megszületik a kellemetlen, megszületik az egyaránt kellemes és kellemetlen. Így érti meg: „Megszületett bennem a kellemes, megszületett a kellemetlen, megszületett az egyaránt kellemes és kellemetlen. Az azonban feltételektől függő, durva, függésben keletkezett; ez viszont békés, ez kiváló, nevezetesen az érintetlenség.” – A megszületett kellemes, a megszületett kellemetlen, a megszületett egyaránt kellemes és kellemetlen megszűnik benne, és az érintetlenség létrejön.

Amint egy egész nap melegített vaslapra ejtett két-három vízcsepp lassan hullhat ugyan alá, de gyorsan elpárolog és eltűnik, éppen úgy, a bármire vonatkozóan megszületett kellemes, a megszületett kellemetlen, a megszületett egyaránt kellemes és kellemetlen épp olyan gyorsan, épp olyan hirtelen, épp olyan könnyedén szűnik meg, és az érintetlenség létrejön. Az elmével megismerhető dhammákat tekintve a nemes emberek fegyelme értelmében ezt nevezik a képességek legmagasabbrendű fejlesztésének.

A nemes emberek fegyelme szerint így történik a képességek legmagasabbrendű fejlesztése.

Ánanda, és hogyan lesz valaki tanítvány, aki már rálépett az útra? E tanítás szerint, Ánanda, amikor a szerzetes egy formát lát a szemmel, megszületik benne a kellemes, megszületik a kellemetlen, megszületik az egyaránt kellemes és kellemetlen. A megszületett kellemes elcsüggeszti, megszégyeníti és undorítja, a megszületett kellemetlen elcsüggeszti, megszégyeníti és undorítja, a megszületett egyaránt kellemes és kellemetlen elcsüggeszti, megszégyeníti és undorítja.

Amikor a szerzetes egy hangot hall a füllel, megszületik benne a kellemes, megszületik a kellemetlen, megszületik az egyaránt kellemes és kellemetlen. A megszületett kellemes elcsüggeszti, megszégyeníti és undorítja, a megszületett kellemetlen elcsüggeszti, megszégyeníti és undorítja, a megszületett egyaránt kellemes és kellemetlen elcsüggeszti, megszégyeníti és undorítja.

Amikor a szerzetes egy szagot szagol az orral, megszületik benne a kellemes, megszületik a kellemetlen, megszületik az egyaránt kellemes és kellemetlen. A megszületett kellemes elcsüggeszti, megszégyeníti és undorítja, a megszületett kellemetlen elcsüggeszti, megszégyeníti és undorítja, a megszületett egyaránt kellemes és kellemetlen elcsüggeszti, megszégyeníti és undorítja.

Amikor a szerzetes egy ízt ízlel a nyelvvel, megszületik benne a kellemes, megszületik a kellemetlen, megszületik az egyaránt kellemes és kellemetlen. A megszületett kellemes elcsüggeszti, megszégyeníti és undorítja, a megszületett kellemetlen elcsüggeszti, megszégyeníti és undorítja, a megszületett egyaránt kellemes és kellemetlen elcsüggeszti, megszégyeníti és undorítja.

Amikor a szerzetes egy tapinthatót érint a testtel, megszületik benne a kellemes, megszületik a kellemetlen, megszületik az egyaránt kellemes és kellemetlen. A megszületett kellemes elcsüggeszti, megszégyeníti és undorítja, a megszületett kellemetlen elcsüggeszti, megszégyeníti és undorítja, a megszületett egyaránt kellemes és kellemetlen elcsüggeszti, megszégyeníti és undorítja.

Amikor a szerzetes egy dhammáról szerez tudomást az elmével, megszületik benne a kellemes, megszületik a kellemetlen, megszületik az egyaránt kellemes és kellemetlen. A megszületett kellemes elcsüggeszti, megszégyeníti és undorítja, a megszületett kellemetlen elcsüggeszti, megszégyeníti és undorítja, a megszületett egyaránt kellemes és kellemetlen elcsüggeszti, megszégyeníti és undorítja.

Így lesz valaki tanítvány a magasabb gyakorlás szerint, aki már rálépett az útra.

Ánanda, és hogyan lesz valaki fejlett képességekkel bíró nemes ember? E tanítás szerint, Ánanda, amikor a szerzetes egy formát lát a szemmel, megszületik benne a kellemes, megszületik a kellemetlen, megszületik az egyaránt kellemes és kellemetlen. Ha úgy kívánja: észleljem a taszítóban a vonzót – akkor a taszítóban a vonzót észlelve időzik. Ha úgy kívánja: észleljem a vonzóban a taszítót – akkor a vonzóban a taszítót észlelve időzik. Ha úgy kívánja: észleljem a taszítóban és a vonzóban a vonzót – akkor (a taszítóban és a vonzóban) a vonzót észlelve időzik. Ha úgy kívánja: észleljem a vonzóban és a taszítóban a taszítót – akkor (a vonzóban és a taszítóban) a taszítót észlelve időzik. Ha úgy kívánja: a taszítót és a vonzót egyaránt elhagyva időzzek érintetlenségben, éber jelenléttel és tiszta tudatossággal – akkor éber jelenléttel és tiszta tudatossággal időzik, (a taszító és a vonzó iránti) érintetlenségben.

Amikor a szerzetes egy hangot hall a füllel, megszületik benne a kellemes, megszületik a kellemetlen, megszületik az egyaránt kellemes és kellemetlen. Ha úgy kívánja: észleljem a taszítóban a vonzót – akkor a taszítóban a vonzót észlelve időzik.  Ha úgy kívánja: észleljem a vonzóban a taszítót – akkor a vonzóban a taszítót észlelve időzik. Ha úgy kívánja: észleljem a taszítóban és a vonzóban a vonzót – akkor (a taszítóban és a vonzóban) a vonzót észlelve időzik.  Ha úgy kívánja: észleljem a vonzóban és a taszítóban a taszítót – akkor (a vonzóban és a taszítóban) a taszítót észlelve időzik. Ha úgy kívánja: a taszítót és a vonzót egyaránt elhagyva időzzek érintetlenségben, éber jelenléttel és tiszta tudatossággal – akkor éber jelenléttel és tiszta tudatossággal időzik, (a taszító és a vonzó iránti) érintetlenségben.

Amikor a szerzetes egy szagot szagol az orral, megszületik benne a kellemes, megszületik a kellemetlen, megszületik az egyaránt kellemes és kellemetlen. Ha úgy kívánja: észleljem a taszítóban a vonzót – akkor a taszítóban a vonzót észlelve időzik.  Ha úgy kívánja: észleljem a vonzóban a taszítót – akkor a vonzóban a taszítót észlelve időzik. Ha úgy kívánja: észleljem a taszítóban és a vonzóban a vonzót – akkor (a taszítóban és a vonzóban) a vonzót észlelve időzik.  Ha úgy kívánja: észleljem a vonzóban és a taszítóban a taszítót – akkor (a vonzóban és a taszítóban) a taszítót észlelve időzik. Ha úgy kívánja: a taszítót és a vonzót egyaránt elhagyva időzzek érintetlenségben, éber jelenléttel és tiszta tudatossággal – akkor éber jelenléttel és tiszta tudatossággal időzik, (a taszító és a vonzó iránti) érintetlenségben.

Amikor a szerzetes egy ízt ízlel a nyelvvel, megszületik benne a kellemes, megszületik a kellemetlen, megszületik az egyaránt kellemes és kellemetlen. Ha úgy kívánja: észleljem a taszítóban a vonzót – akkor a taszítóban a vonzót észlelve időzik.  Ha úgy kívánja: észleljem a vonzóban a taszítót – akkor a vonzóban a taszítót észlelve időzik. Ha úgy kívánja: észleljem a taszítóban és a vonzóban a vonzót – akkor (a taszítóban és a vonzóban) a vonzót észlelve időzik.  Ha úgy kívánja: észleljem a vonzóban és a taszítóban a taszítót – akkor (a vonzóban és a taszítóban) a taszítót észlelve időzik. Ha úgy kívánja: a taszítót és a vonzót egyaránt elhagyva időzzek érintetlenségben, éber jelenléttel és tiszta tudatossággal – akkor éber jelenléttel és tiszta tudatossággal időzik, (a taszító és a vonzó iránti) érintetlenségben.

Amikor a szerzetes egy tapinthatót érint a testtel, megszületik benne a kellemes, megszületik a kellemetlen, megszületik az egyaránt kellemes és kellemetlen. Ha úgy kívánja: észleljem a taszítóban a vonzót – akkor a taszítóban a vonzót észlelve időzik.  Ha úgy kívánja: észleljem a vonzóban a taszítót – akkor a vonzóban a taszítót észlelve időzik. Ha úgy kívánja: észleljem a taszítóban és a vonzóban a vonzót – akkor (a taszítóban és a vonzóban) a vonzót észlelve időzik.  Ha úgy kívánja: észleljem a vonzóban és a taszítóban a taszítót – akkor (a vonzóban és a taszítóban) a taszítót észlelve időzik. Ha úgy kívánja: a taszítót és a vonzót egyaránt elhagyva időzzek érintetlenségben, éber jelenléttel és tiszta tudatossággal – akkor éber jelenléttel és tiszta tudatossággal időzik, (a taszító és a vonzó iránti) érintetlenségben.

Amikor a szerzetes egy dhammáról szerez tudomást az elmével, megszületik benne a kellemes, megszületik a kellemetlen, megszületik az egyaránt kellemes és kellemetlen. Ha úgy kívánja: észleljem a taszítóban a vonzót – akkor a taszítóban a vonzót észlelve időzik.  Ha úgy kívánja: észleljem a vonzóban a taszítót – akkor a vonzóban a taszítót észlelve időzik. Ha úgy kívánja: észleljem a taszítóban és a vonzóban a vonzót – akkor (a taszítóban és a vonzóban) a vonzót észlelve időzik.  Ha úgy kívánja: észleljem a vonzóban és a taszítóban a taszítót – akkor (a vonzóban és a taszítóban) a taszítót észlelve időzik. Ha úgy kívánja: a taszítót és a vonzót egyaránt elhagyva időzzek érintetlenségben, éber jelenléttel és tiszta tudatossággal – akkor éber jelenléttel és tiszta tudatossággal időzik, (a taszító és a vonzó iránti) érintetlenségben.

Így lesz valaki fejlett képességekkel bíró nemes ember.

Ánanda, megtanítottam a képességek legmagasabbrendű fejlesztését a nemes emberek fegyelme értelmében, tanítottam a tanítványról, aki már rálépett az útra, és tanítottam a fejlett képességekkel bíró nemes emberről.

Amit egy tanítványai javát kereső mester együttérzésből a tanítványaiért megtehet, azt megtettem értetek, Ánanda. Itt vannak ezek a fatövek, ezek az üres kunyhók. Gyakoroljatok, Ánanda, ne késlekedjetek, nehogy meg kelljen bánnotok később. Ezt az útmutatást adom nektek.

Ezt mondta a Magasztos. A tiszteletreméltó Ánanda elégedetten és örvendezve hallgatta szavait.