Részlet a Dhammapada Alapítvány 2004. július 16-án kelt Alapító Okiratából: Az alapítvány végső célja buddhista kolostor létrehozása és működtetése, a buddhizmus szellemiségének ápolása. Az alapítvány, részben a megalapítandó kolostoron belül, részben azon kívül is, a fentiek figyelembevételével, az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:
 1. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, elsősorban a lelki egészség megőrzése, a hagyományos buddhista módszerek, így a meditáció és csoportos és magányos elvonulások eszközének felhasználásával,
 2. szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, kiemelten támaszkodva a hagyományos módszerekre, amelyek a buddhista ünnepnapokon, heti rendszerességgel megnyitják a kolostor kapuit a rászorulók előtt,
 3. tudományos tevékenység, kutatás, különös hangsúlyt helyezve a buddhizmus szent könyveinek és kanonikus iratainak tanulmányozására, részben eredeti, páli nyelven,
 4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, támaszkodva az előbbiekben említett kutatási eredményekre,
 5. kulturális tevékenység, amely a buddhista hagyományok autentikus megőrzését és átadását, a hely és a kor követelményeinek megfelelő honosítását tekinti legfontosabb feladatának,
 6. kulturális örökség megóvása, a 2600 éves buddhista hagyomány töretlen szellemi és tárgyi értékeinek felmutatása céljából,
 7. természetvédelem, állatvédelem, a buddhista erkölcsi tanítás gyakorlati alkalmazása révén,
 8. környezetvédelem, a buddhista szellemiség útmutatásaival összhangban,
 9. gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, a buddhista tanok megismertetése és hétköznapi gyakorlatának bemutatása által,
 10. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, a kolostori élet és tan megismertetése révén,
 11. közhasznú szervezetek számára biztosított – csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető – szolgáltatások, mindenekelőtt a hazai, illetve európai buddhista szervezetek igényeinek figyelembe vételével.

A Fővárosi Bíróság 2004. szeptember 22-én a Dhammapada Alapítványt 9333. sorszám alatt nyilvántartásba vette.